• budynki mieszkalne jednorodzinne
 • budynki mieszkalne wielorodzinne
 • budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe
 • domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże
 • obiekty sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
 • budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie
 • budynki kultu religijnego
 • budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze
 • budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne
 • budynki biurowe i konferencyjne
 • budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, restauracje, bary, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże, banki
 • budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, montownie, wytwórnie, rzeźnie
 • obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty
 • stacje paliw
Współpraca z pracowniami branżowymi (konstrukcyjna, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, technologiczna) oraz rzeczoznawcami, geodetami kosztorysantami itp. Uzyskiwanie niezbędnych w procesie projektowym; decyzji, warunków, opinii, postanowień i uzgodnień. Sprawowanie nadzorów autorskich.